OBSERWACJE

W tej rubryce, z założenia, głównym i jedynym tematem będą publikacje dotyczące przebiegu „doświadczeń” z UFO tj. wszelkiego typu zgłoszenia na temat okoliczności związanych z przebiegiem zdarzeń z UFO, zgodnie z klasyfikacją amerykańskiego astrofizyka dr Allena Hynka [poniżej drukujemy tę klasyfikację w telegraficznym skrócie, bez nadmiernego wdawania się w szczegóły, jakie kwalifikują dany incydent do określonej kategorii obserwacji]. Rzecz w tym i należy o tym cały czas pamiętać, dokumentując dalekie i bliskie spotkania z UFO, że żadna z obserwacji tak naprawdę nie posiada na tyle wyraźnych kryteriów, w zakresie wyników obserwacji, by należało ją docelowo umieszczać w ściśle określonym przedziale poniższej Klasyfikacji.

Innymi słowy, praktyka często dowodzi, że nie należy z góry kierować się wyznaczoną [jeżeli w ogóle jest to możliwe]  odległością, jaka dzieliła obserwatora od obiektu obserwacji, zakładając na tej podstawie, że mamy do czynienia z dalekim bądź bliskim spotkaniem z UFO; wówczas automatycznie, nawet o tym nie wiedząc, zawężamy zakres pytań i poszukiwań w terenie określonych form oddziaływania UFO, śladów powstałych w otoczeniu. Wyznaczona na podstawie wskazań obserwatora odległość winna być jedynie wskazówką, że bezwarunkowo należy w miarę możliwości przeczesać całą okolicę w promieniu obserwacji głównego obserwatora, w poszukiwaniu innych potencjalnych świadków, czy to będzie odległość 300 metrów czy 1000 metrów. Pamiętajmy, że wraz z odległością szansa na odnalezienie innych potencjalnych uczestników, znacznie wzrasta! Szukając świadków w obrębie tak oznaczonego koła o średnicy 600 czy 2000 metrów, należy skupić uwagę na wszelkich urządzenia i zabudowaniach, w których mogły wystąpić oddziaływania UFO na otoczenie. Dopiero późniejsza analiza tak zebranych, wyczerpujących informacji na temat infrastruktury w terenie, pozwala odpowiednio skatalogować dany incydent z UFO i wówczas w dokumentacji/raporcie można określić, że z dalekiego spotkania wyodrębniono np. dwie informacje, które nadają całemu zdarzeniu status bliskiego spotkania drugiego stopnia. Różnica znacząca, która dowodzi, że obserwator zgłaszający obserwację nocną danego obiektu, niekoniecznie jest tym „głównym” obserwatorem zaistniałych wydarzeń.

Trzeba też pamiętać, że w każdym przypadku dokumentowania w terenie obserwacji UFO, niezależnie od wstępnej klasyfikacji zdarzenia, istnieje konieczność posiadania dokładnej mapy okolicy, kompasu i stopera, dyktafonu i w miarę możliwości lornetki i aparatu fotograficznego. Zawsze pomocna okazuje się umiejętność rysowania i szkicowania!

Klasyfikacja obserwacji UFO:

NL – Nocne Światła: obserwacja nietypowych obiektów/zjawisk na nocnym niebie, trudnych do zidentyfikowania;

DD – Dzienne Dyski: obserwacje obiektów/zjawisk, trudnych do zidentyfikowania w ciągu dnia;

RV – Obserwacje Radarowo-Wzrokowe:  obserwacje wzrokowe i radarowe obiektów/zjawisk na nocnym i dziennym niebie;

CE – I – Bliskie Spotkania Pierwszego Stopnia: obiekt/zjawisko obserwowane z odległości nie większej jak 200 metrów, bez oddziaływania na otoczenie;

CE – II – Bliskie Spotkanie Drugiego Stopnia: obiekt/ zjawisko obserwowane z odległości nie większej niż 200 metrów wraz z wystąpieniem ich oddziaływań/śladów w  otoczeniu;

CE III – Bliskie spotkanie Trzeciego Stopnia: obiekt/UFO obserwowany wraz z jego, najczęściej humanoidalną załogą.

                Należy  pamiętać, że  w  każdej  wstępnie określonej  kategorii obserwacji, w otoczeniu mogły zaistnieć dane obserwacyjne/ślady, które mają miejsce we wszystkich pozostałych kategoriach incydentów z udziałem UFO!


Światła z LUBBOCK

0 komentarzy

Nocna parada krzyżaków – UFO nr 4(8) z 1991

0 komentarzy

Co mówią zdjęcia i obserwacje radarowe NOLi – UFO nr 08 – 1991

0 komentarzy

Spotkanie w czwartym wymiarze – UFO nr 04 z 1990

0 komentarzy

Obserwacja przy ulicy Sasanek w Łodzi – UFO nr 07 – 1991

0 komentarzy

Glosa do CE III w Witkowicach i w Szczecinie – UFO nr 07 – 1991

0 komentarzy

Nocna parada Krzyżaków – UFO nr 8 z 1991

0 komentarzy

Niezwykłe zjawisko z 20.08.1979. – NOL [UFO] nr 1 z 1990

0 komentarzy

Nieoczekiwana wizyta – UFO nr 3 z 1990

0 komentarzy

Harcerze na tropie NOLa – UFO nr 3 z 1990

0 komentarzy

Obserwacja z 20.08.1979 z okolic Ernestowa oraz pilotów wojskowych z 22.04.1982

0 komentarzy

Czy na pewno goście z kosmosu UFO nr 11 – 1992

0 komentarzy

Casus tunguskiej eksplozji – UFO nr 10 – 1992

0 komentarzy

Pierwsza po II wojnie światowej… Fala UFO nad Polska cz.1 UFO nr 30 – 1997

0 komentarzy

Pierwsza po II wojnie światowej… Fala UFO nad Polska cz.2 UFO nr 31 – 1997

0 komentarzy

Ogniste kule kluczem do tajemnic NOLi – cz.1 i 2 – UFO nr 18, 19 – 1994 (2,3)

0 komentarzy

Zjawiska świetlne – zwykła cecha NOLi – UFO nr 17 – 1994 (1)

0 komentarzy

Ufonauci w Przyrownicy i Golinie – UFO nr 05 – 1991

0 komentarzy