NAUKA A UFO

W związku z nieuniknionym rozwojem wiedzy na temat szeroko pojętego zjawiska życia biologicznego na Ziemi w zderzeniu z fenomenologią UFO, a w perspektywie z egzobiologią rozległego kosmosu, można już dziś przewidzieć stopniowy wzrost zainteresowania nauki zagadnieniem tzw. „sztafety konsumpcyjnej” generacji życia, której podporządkowany jest Wszechświat jako taki tj. jego powstanie, z którym nauka ma niejaki kłopot – nikt bowiem nie wie, jaki ten początek Uniwersum był w rzeczywistości! Uwzględnienie UFO w obrazie świata stwarza szansę na uporządkowanie tego kluczowego tematu kosmologii. Jest to przede wszystkim zadanie naukowców ale także establishmentu, przedstawicieli różnych instytucji;! z reguły są to niewielkie gremia wybitnych ludzi nauki z całego świata, genialnych specjalistów z różnych dziedzin wiedzy, nie wyłączając dalekiego kosmosu – powołanych do zgłębiania praw Natury z punktu widzenia formalizmu naukowego, w tym norm wyznaczających ramy rozwoju cywilizacji jako takiej, kształtowania spójnego obrazu rzeczywistości, w której – jak się przekonujemy – także UFO odgrywa niepoślednią rolę. Dlatego nie sposób było nie uwzględnić tutaj rubryki, w której każdy może zabrać głos na ten temat, posiłkując się przy tym stosownymi źródłami naukowymi. Innymi słowy, w rubryce >Nauka a UFO< oczekujemy, że zainteresowani metodyką na tym arcyciekawym odcinku poznania, jakim pozostaje tętniący życiem kosmos tj. przywoływana wyżej >wyważona drabina< generacji bytu, dzielić się będą wszelkimi nowościami – wydarzeniami i opiniami, szczególnie z obszaru źródeł naukowych, gdzie mogą pojawiać się przyczynki do rozwoju wiedzy o świecie, z punktu widzenia genezy UFO, w ogólności egzobiologii! Wiele można zyskać w tym zakresie wiedzy, studiując uważnie Jednolitą Teorię Względności Życia Adama Wiśniewskiego-Snerga, z której wyłania się wręcz zegarmistrzowska konstrukcja zjawisk kosmicznego refugium.

Wskazane było by zatem sygnalizowanie tutaj wszelkich ocen, opinii na te tematy [cytaty, komentarze, recenzje], z ewentualną oceną dokonaną przez osobę kompetentną w danej dziedzinie wiedzy; pisałem o tym w magazynie UFO w latach 90-tych ub. wieku i obecnie w treści studium >UFO-logiczny tryptyk<. Nie interesuje nas więc stosunek nauki do zjawiska UFO lecz miejsce, jakie te ostatnie zajmują w sztafecie generacji życia w obszarze ziemskiej ekosfery czyli ogólnie pojętym przyrodoznawstwie! Szczególnie na odcinku wszelakich związków zjawiska życia planetarnego z niszą ekologiczną UFO, która wprowadza do naukowego obrazu świata nowe horyzonty poznawcze. Czytając część I studium, wsłuchajmy się, co na ten temat ma do powiedzenia Whitley Strieber, we wstępie do książki Wymiary. Książka o kontaktach z obcymi Jacques’a Vallee, oraz jej autor, amerykański astrofizyk [tłumaczenie: Adam Chrzanowski, na prawach rękopisu; dostępne w Internecie].

 

Zapraszamy do rzeczowych dyskusji na temat miejsca UFO w naturze tj. szeroko pojętej przyrodzie!!