KRONIKA UFO

Od początku istnienia Klubu Kontaktów Kosmicznych jego członkowie śledzili, zbierali i katalogowali wszelkie doniesienia prasowe dotyczące zjawiska UFO. Tak powstały późniejsze KRONIKI UFO – pierwsza inicjatywa Klubu w zakresie dokumentowania obserwacji Nieznanych Obiektów Latających – drukowane początkowo na łamach bydgoskich Faktów, przy kolejnych odcinkach cyklu Lucjana Znicza „Goście z kosmosu?”, a następnie w kolejnych edycjach wewnętrznego biuletynu, tj. ZESZYTACH KKK.

W numerze 50 tygodnika Fakty z 12.12.1981 roku pojawiła się informacja o jednej z najważniejszych inicjatyw, jaką było powołanie z dniem 1 stycznia 1982 roku Kolegium Rejestracji Obserwacji NOL, w ramach którego zaczęto organizować ogólnopolską siatkę korespondentów, śledzących na łamach lokalnej prasy, ukazujących się notatek o obserwacjach UFO. Gromadzona w ten sposób dokumentacja znajduje się obecnie w bogatym pod tym względem archiwum klubowym, liczącym kilkanaście tomów z lat 1947 do 2011 roku włącznie. Praktyka wykazała, że był to strzał w „10”; podobnie jak wydawanie ogólnie dostępnych, corocznych edycji KRONIKI UFO. Napływ informacji prasowych oraz bezpośrednich zgłoszeń był tak duży, że opracowanie roczników KRONIKI UFO, bazujących na informacjach prasowych stał się koniecznością! Zadania tego podjął się Krzysztof Piechota z Warszawy, który będąc koordynatorem wspomnianego Kolegium Rejestracji, kontynuował opracowywanie tej z gruntu najważniejszej edycji Klubu, do 2011 roku włącznie

Każda KRONIKA UFO zaopatrzona w stronę tytułową i spis współpracowników tj. osób przesyłających informacje o obserwacjach z lokalnej prasy, zawiera część pierwszą, opisową: Spis obserwacji w układzie chronologicznym, Spis obserwacji według podziału na państwa oraz Spis obserwacji według ich klasyfikacji włącznie z kolejnym numerem notatki prasowej oraz część drugą, dokumentacyjną tj. ponumerowane krótkie notatki i  dłuższe publikacje prasowe, z opisem obserwacji UFO, z podaniem ich źródła.

Ponieważ do Klubu napływały także notatki oraz listy czytelników Faktów z całej Polski o obserwacjach UFO z lat poprzednich, w międzyczasie powstało najobszerniejsze objętościowo, zbiorcze opracowanie zawierające informacje z okresu kilkudziesięciu lat tj. KRONIKA UFO 1947-1978. Na 240 stronach znalazły się dostępne informacje prasowe z licznymi ciekawymi informacjami na temat UFO włącznie ze zdjęciami, których listę otwierało słynne, uznane za autentyczne zdjęcie UFO, wykonane 22 grudnia 1958 roku w Muszynie, które obiegło cały świat.

Opracowywanie KRONIK UFO w wersji papierowej kontynuowano do 2011 roku włącznie. Przy czym w ostatnich latach oprócz informacji prasowych, korzystano również z zasobów internetowych, ze wszystkich zakątków świata, włącznie ze zdjęciami UFO, które z braku dostępu do obiektu badań –  wnoszą wiele bezcennych informacji na temat tych obiektów.

Obecnie wraz z pojawieniem się Klubu Kontaktów Kosmicznych w sieci, będziemy starali się kontynuować wydawanie KRONIK UFO w dotychczasowej formie graficznej, już bezpośrednio dostępnych w Internecie, bez potrzeby poszukiwania informacji o UFO w innych źródłach. Wraz z KRONIKĄ UFO, w miarę możliwości na bieżąco, będziemy udostępniać na  stronie >OBSERWACJE<, bibliografie polskiej publicystyki ufologicznej, mamy nadzieję – przy czynnym udziale wszystkich zainteresowanych. Treść< opracowania UFO-logiczny tryptyk  dowodzi, iż każda informacja na temat UFO jest na wagę złota! Poniżej prezentujemy wykaz oryginalnych KRONIK UFO z lat 1947 – 2011, które udostępniamy na tej stronie, życząc owocnej lektury! UFO istnieje!

Zapraszamy zatem do nadsyłania zarówno informacji prasowych z podaniem ich źródła i daty oraz wszelkich zasłyszanych wiadomości o >incydentach< z udziałem UFO, nie wyłączając obserwacji własnych!

Zgłoszenia prosimy zamieszczać na stronie > OBSERWACJE<


Kronika UFO 2008

0 komentarzy

Kronika UFO 2007

0 komentarzy

Kronika UFO 2006

0 komentarzy

Kronika UFO 2004

0 komentarzy

Kronika UFO 2003

0 komentarzy

Kronika UFO 2002

0 komentarzy

Kronika UFO 2001

0 komentarzy

Kronika UFO 2000

0 komentarzy

Kronika UFO 1999

0 komentarzy

Kronika UFO 1998

0 komentarzy

Kronika UFO 1997

0 komentarzy

Kronika UFO 1996

0 komentarzy

Kronika UFO 1995

0 komentarzy

Kronika UFO 1994

0 komentarzy

Kronika UFO 1993

0 komentarzy

Kronika UFO 1992

0 komentarzy

Kronika UFO 1991

0 komentarzy

Kronika UFO 1990

0 komentarzy

Kronika UFO 1989

0 komentarzy

Kronika UFO 1988

0 komentarzy

Kronika UFO 1987

0 komentarzy

Kronika UFO 1986

0 komentarzy

Kronika UFO 1985

0 komentarzy

Kronika UFO 1984

0 komentarzy

Kronika UFO 1983

0 komentarzy

Kronika UFO 1982

0 komentarzy

Kronika UFO 1981

0 komentarzy

Kronika UFO 1980

0 komentarzy

Kronika UFO 1979

0 komentarzy

Kronika UFO -1947-1978r.

0 komentarzy