Komunikat 5

W ślad za artykułami drukowanymi w magazynie UFO [tytuły wymienione w ramce], zamieszczanymi dotychczas w poszczególnych zakładkach – informujemy, że stanowią one kolejne rozdziały tomu pierwszego trzytomowej monografii Krzysztofa Piechoty >UFO w dziejach ludzkości. Próba retrospekcji<, z wyjątkiem jedenastego rozdziału tomu pierwszego pod tytułem >UFO – mechanizm kształtujący życie – klucz odnaleziony<, który drukowany był w magazynie Czas UFO 13/2000 – 18/19/2001, i właśnie ten rozdział – bardzo istotny z punktu widzenia obecności UFO w historii – udostępniamy zainteresowanym tematyką szeroko pojętej ufologii, w zakładce BADANIA/HIPOTEZY. Przepraszamy, że tak to wyszło, ale los płata różne figle… Ten natomiast, wielce uciążliwy, trwał wyjątkowo długo, bowiem początek monografii czyli Wstęp wraz z drugim tomem, rozpoczął się w piśmie Wizje Peryferyjne dopiero w l996 roku, podczas gdy tom pierwszy, ze względu na okrojoną tematykę, przy nieco zmodyfikowanym układzie treści – we wspomnianym magazynie UFO od września 1990 do września 1997 roku, według poniższego zestawienia w dwóch blokach publikacji, zamieszczanych na przemian pod tytułami Bliskie spotkania III stopnia w Polsce oraz Przyczynki, komentarze, hipotezy. Wprowadziło to nieco zamieszania w stosunku do podanego poniżej układu treści tomu pierwszego monografii, ale też pozwalało na wnikliwsze spojrzenie na całokształt zagadnienia, jakim wciąż pozostaje dla nas „ufologiczna kontrowersja” czyli tajemnica pochodzenia UFO i miejsce tego zjawiska w ogólnie pojętym przyrodoznawstwie w skali wręcz kosmicznej, jeśli uwzględnić wszystkie hipotezy związane z genezą UFO! Jeżeli usiłujemy głębiej wniknąć w ten wielce zagadkowy obszar rzeczywistości, odkrywany przez człowieka w trakcie dokumentowania doświadczeń z UFO, bez możności ostatecznego wniknięcia w celowość pojawiania się tych obiektów, co początkowo jawiło się badaczom jako >teatr absurdu<, te zawirowania, związane z edycją tomu pierwszego monografii można by potraktować wręcz jako >chichot losu<, często towarzyszący znawcom zagadnienia, usiłującym przeniknąć „w głąb” trzewi kosmicznej próżni, mylnie zwanej czasoprzestrzenią z uwagi na subiektywny charakter naszego instynktu poznawczego; słowa nie oddają bowiem istoty zjawisk UFO pochodzących skądinąd, właśnie z zagadkowej „pustki” kosmosu, który w istocie obecny jest wszędzie co nie jest bynajmniej pozbawione znaczenia, wartości; kłania się bozon Higgsa… Treść tego rozdziału tomu Próby retrospekcji także niesie liczne niespodzianki w ocenie tego „ukrytego” na co dzień – pełnego obrazu Universum, jakże mocno osadzonego w dziejach wciąż i wciąż odradzających się ludzkich cywilizacji… Stanie się to w pełni oczywiste i zrozumiałe, po lekturze właśnie tego ostatniego „rozdziału z kluczem”. Pozwala to zarazem wniknąć w meandry zagadkowej krainy UFO-landii, która – jak się okazuje – stanowi fragment większej całości, a jej obecność ujawnia się nieoczekiwanie w lawinowo narastającej ilości tzw. piktogramów, które pojawiają się oczywiście na wszystkich[!] kontynentach – nawet na skutych lodem Arktyce i Antarktydzie, a ich wygląd daje wiele do myślenia; agrosymbole pojawiają się na Ziemi od zawsze, o czym dowodzi, sygnalizowany na stronie Klubu Kontaktów Kosmicznych >sekretny dialog<, jaki wtajemniczeni od wieki wieków prowadzili z ich anonimowymi autorami, o czym z kolei przekonują kolejne nazwy programów >HASŁO< i po uzyskaniu „odzewu” – >GRUDGE< z bezowocnym monitoringiem tzw. Foo Figters, o których donosili piloci samolotów, a ich potwierdzeniem były echa tajemniczych obiektów na ekranach radarów. Jeżeli nauka jeszcze nie ujawnia zainteresowania tematem UFO, to dlatego, że czynią to służby wojskowe, mające o wiele pełniejszy wgląd w istniejącą rzeczywistość aniżeli tak hołubione przez akademików lunety szumnie zwane teleskopami! Lata badań wykazały, że „szkiełko i oko” już nie wystarczą, by więc sięgać w „głębsze” rejony kosmosu, których nasze zmysły i urządzenia nie są w stanie ogarnąć – pojawiły się laboratoria – akceleratory, które być może pozwolą poznać zagadkę DNA próżni. Jeśli jest to w ogóle możliwe? Niewykluczone, że jedynym skutecznym sposobem okaże się intuicja, bliska tzw. jasnowidztwu a to oznaczało by, że obecna forma szkolnej edukacji jest… stratą cennego czasu! Ba, wręcz odwracaniem uwagi ludzi od meritum zagadnienia jakim jest casus istnienia „głębi” Wszechświata! Czyli w istocie, medium okaże się pole sił czyli geneza RUCHU => „G” jak geometria światłoczułej próżni czego efektem jest obserwowana w wymiarze twardej materii krystalizacja protoenergii.

>UFO w dziejach ludzkości. Próba retrospekcji< – tom I Dlaczego Ziemia? Filozofia kontaktu.

– Tytuły rozdziałów:

 1. Bliskie spotkania z UFO w Polsce w UFO nr 3/1991; nr 4/1992, nr 1/1996;
 2. Co mówią zdjęcia i obserwacje radarowe UFO? w UFO nr 4/1990;
 3. Hipoteza o „nieswoistej percepcji” w UFO nr 1/1992;
 4. Niezwykłe zjawisko z 20 sierpnia 1979 roku w Polsce w UFO nr 1/1990;
 5. Niezwykłe zjawisko z 2 grudnia 1983 roku w Polsce w UFO nr 4/1991;
 6. Niezwykłe zjawisko z 30 czerwca 1908 roku w Rosji w UFO nr 2/1992;
 7. ”Ogniste kule ” kluczem do tajemnic UFO! w UFO nr 2,3/1994;
 8. Zjawiska świetlne – zwykła cecha NOLi w UFO nr 1/1994;
 9. Czy na pewno „goście z kosmosu ”? w UFO nr 3/1992;
 10. Pierwsza po II wojnie światowej… Fala UFO nad Polską w UFO nr 2,3/1997.
 11. UFO – mechanizm kształtujący Zycie – klucz odnaleziony w Czas UFO 2000/2001 i Świat UFO 2001/2004

Dla pełnej orientacji w meandrach dotychczasowej edycji publikacji związanych z trzytomowa monografią >UFO w dziejach ludzkości. Próba reprospekcji.<, oraz możliwości dostępu do nich oraz nabycia przez Internet – niniejszym informujemy, że licząca 5 tysięcy stron wraz z częścią graficzną praca składa się z trzech ksiąg: I. Dlaczego Ziemia? Filozofia kontaktu – omawia znaczące manifestacje zjawiska UFO, głównie na bazie dorobku polskiej ufologii po 1945 roku — była drukowana w magazynie UFO 1/1990 do 1997 roku i Czas UFO w latach 2000 – 2001; II. Dlaczego piramidy? Ludzie jak bogowie – omawia zjawisko fetyszyzmu, w tym kulturę megalitów na świecie, symbolicznie nawiązującą do zjawiska UFO – druk w periodykach Wizje Peryferyjne 1996, Czas UFO 1997 — 2001 i ‘Świat UFO 2001 — 2004. III. Dlaczego Testament? Historia pewnego buntu – nigdzie nie publikowana, w rękopisie, stanowi podsumowanie wraz z wnioskiem, że lwia część zabytków kultury z przeszłości włącznie ze sztuką XX wieku, dowodzi, iż kiedyś znano prawdę o UFO, a wiedza o tym zjawisku zajmowała poczesne miejsce w dziejach ludzkich cywilizacji; casus Atlantydy nie jest mitem lecz echem „żywej historii” rozwoju ludzkości na planecie Ziemia w Układzie Słonecznym Mleczna Droga…

Owocnej lektury! — marzec 2019 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *