Komunikat 4

40 LAT MINĘŁO…

… jak jeden dzień, już bliżej jest niż dalej; każdy to wie… Parafraza tytułu i pierwszych słów znanej wszystkim piosenki Andrzeja Rosiewicza, trafnie wyraża okoliczności i klimat tych kilku dekad pod każdym względem szeroko zakrojonej – kolektywnej i efektywnej działalności Klubu Kontaktów Kosmicznych. Frontalny atak na tajemnice >największej zagadki epoki< przyniósł nieoczekiwanie korzystne rezultaty, o czym świadczy bogata zawartość klubowego archiwum, zawierającego materiały z całego świata. Taki wniosek narzuca się po wnikliwym przejrzeniu całego dorobku Współczesnej Ery UFO, w wyniku wszechstronnej analizy danych obserwacyjnych, udokumentowanych incydentów z UFO, które stworzyły podstawę do sformułowania, zapewne już ostatniej, jedynej uprawnionej hipotezy na temat pochodzenia fenomenu UFO!

W nawale zajęć związanych ze wzmożoną aktywnością UFO na świecie na przełomie lat 70/80-tych XX wieku, czas płynął bardzo szybko, nie dając wytchnienia od wydarzeń, które stanowiły milowe kroki na drodze coraz lepszego poznawania ukrytych zakamarków Wszechświata. Tego świata! To kolejna parafraza słów, jakie spłynęły        z najwyższego pułapu ludzkiej wyobraźni i wiedzy o tym świecie, w którym wciąż jeszcze jest tak wiele do odkrycia… Także, a może przede wszystkim w zakresie penetracji największej z tajemnic, jaką stanowi geneza życia organicznego na Ziemi, gdzie dzieją się rzeczy, o jakie trudno było by posądzać przysłowiowych >gości z kosmosu<. To oznacza, ni mniej ni więcej, możliwość, że generacja Homo sapiens nie jest jedyną ostoją życia rozumnego [intelektu jako takiego] w ziemskiej ekosferze.

Taki wniosek narzuca się po szczegółowym zweryfikowaniu danych empirycznych odnotowywanych  w trakcie kontaktu z Nieznanym, co stało się podstawą do sformułowania wspomnianej hipotezy na temat istnienia innych generacji psychozoików, istniejących obok generacji naczelnych, które absorbują uwagę człowieka, zapewne     z nadzieją, na nawiązanie przezeń bliższego kontaktu z tymi względnie wyjątkowymi formami życia, które także – na wzór znanych generacji życia na Ziemi – wpisuje się w casus wzajemnej >niepostrzegalności<! W końcu jest to cecha, która pozwoliła sformułować Teorię Względności Życia w 60. latach XX wieku, której autorem jest fizyk Adam Wiśniewski – Snerg [1939 – 1996], autor kultowej w tamtym okresie książki pod tytułem ROBOT. Teorii, której podstawy doskonale mieszczą się w ramach wcześniejszej, ogłoszonej w 1915 roku, przez fizyka Alberta Einsteina [1879 – 1955] Ogólnej Teorii Względności. Pod naporem tej ostatniej, minęło kolejne stulecie rozwoju współczesnej fizyki i oto mamy do dyspozycji dwie kompatybilne – rzeczowo i logicznie powiązane całości – tworzące nowy obraz fizycznej rzeczywistości, który w dającej się przewidzieć przyszłości, winien mieć decydujący wpływ na zmianę mentalności Homo sapiens! Co właśnie obserwujemy i wkrótce z satysfakcją – takie winno być nastawienie szczególnie młodego pokolenia naukowców – zaakceptujemy!

Właśnie minął 2012 rok i oto – generacja Homo sapiens staje przed kolejną barierą >nieswoistej percepcji<, która wyznacza obszary wzajemnej >niepostrzegalności< między poszczególnymi generacjami Życia na Ziemi, którą przyjdzie kroczyć człowiekowi na fali kontestacji obecnego systemu norm obyczajowych, jakie w dobie cyfryzacji języków i nawyków z wolna ustąpią nowej mentalności, co pociągnie za sobą zmianę jego dotychczasowej tożsamości!…

Zmiana systemu – dotychczasowych reguł, wyznaczających układ społeczno-polityczny na świecie – będzie nieodzowna!

Stanie się faktem dokonanym!

Ile czasu to zajmie i jak potoczą się wydarzenia? Historia uczy nas, że nie potrwa to dłużej jak 104 lata, tyle bowiem trwa cykl biocenozy Układu Słonecznego, liczony miarą zjawisk przyrodniczych w ramach 52-letniego okresów, jakie wyznacza podwójny kalendarz Majów, epigonów mędrców poprzedniej cywilizacji ludzkiej o zasięgu globalnym! Co z kolei przedstawia architektura kompleksu budowli w Gizie, w północnej Afryce. Dzięki takim Świątyniom Wiedzy o świecie, wiemy dziś, że należy być przygotowanym na cykliczne przesilenia, które następują płynnie, w okresie dekady od chwili iniekcji, jakie zachodzą w rytmie 52-letnich okresów w ziemskiej ekosferze, co ostatnio miało miejsce w latach 1908 – 1960 – 2012, o czym traktowały publikacje >Casus „tunguskiej eksplozji”< [UFO 2/1992] i >Pierwsza po II wojnie światowej… Fala UFO nad Polską< [UFO 2,3/1994], dostępne na stronie Klubu Kontaktów Kosmicznych w zakładce OBSERWACJE.

W oczekiwaniu na ostateczne efekty obecnego przesilenia po 2012 roku, jakiego należało by po 104 latach [1960- 2064] oczekiwać, w wyniku zmian w świadomości człowieka – bynajmniej nie za sprawą działalności bioinżynieryjnej kosmitów, jak uważa Erich von Daniken, któremu sekunduje w Polsce, w książkowym dekalogu na miarę XXI wieku Igor Witkowski, śląc kolejne „instrukcje przebudzenia” – implikowanych koniecznością dziejową, kreślonej nieuchronnymi etapami zmian w biocenozie Ziemi, o czym nieodmiennie sygnalizują ludzkim pokoleniom inne generacje istot rozumnych [w domyśle – UFO] – polecamy niżej wymieniony blok publikacji, który jednym umożliwi zapoznanie się i głębsze wniknięcie w specyfikę logicznej aktywności tego Zjawiska o cyklicznym charakterze, innym zaś – bardziej doświadczonym w tej materii odbiorcom uświadomi nieuchronność następstw, jakie niesie dla ludzkości stała aktywność UFO na Ziemi. Bowiem…

Fakty mówią – UFO istnieje !

Co wytrawny znawca zagadnienia, francuski astrofizyk Jacques Vallee potwierdza jednoznacznie w niewyszukanym motto:

Oni byli tutaj zawsze. Razem z nami.

Zawartość bloku publikacji:

1978 – 1981

      40 – lecie

Polskiej Ufologii

Zakładka >OBSERWACJE<

> Fala UFO nad Polską 1978 – 1981 w trzech odsłonach <

  1. Obserwacje dzienne z Ernestowa i okolic – 20 sierpnia 1979 roku.
  2. Niebezpieczne spotkania w przestworzach – 22 kwietnia 1984 rok.
  3. Od CE III w Sztumie – 9.IX.1979 do CE III w Linówku – 19.IV./1984 rok.

Aneks 1 >Sekretny dialog< – forma komunikacji pomiędzy generacjami życia na Ziemi.

Aneks 2 >Nieznajomy z Ogrodu Saskiego< – 11.XI.1981.

          1947 – 2017
70 – lecie
Współczesnej Ery UFO

 Zakładka >HIPOTEZY/BADANIA<

  1. Historia badań Niezidentyfikowanych Obiektów Latających.
  2. Badania za obopólnym porozumieniem stron?

Zakładka >HIST0RIA<

  1. Klub Kontaktów Kosmicznych. Kuluary ufologii stosowanej.

Lipiec 2018

Zapraszamy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *