HISTORIA

Wbrew ewentualnym domysłom na temat zawartości tej >zakładki<, nie będzie ona związana z bodaj najbardziej nośnym ale zarazem zbyt jednostronnym tj. nie uwzględniającym rzeczywistych dokonań człowieka w obszarze kultury jaka obejmuje efekty z zakresu tzw. paleoastronautyki, czyli rzekomych wizyt „kosmitów” w odległej przeszłości, lecz zajmie się czymś zgoła innym, mianowicie – historią współczesnej ufologii, którą czas najwyższy zacząć pisać. Utrwalać dla potomnych różne, kluczowe dla ruchu ufologicznego wydarzenia w Polsce i na świecie! Dobrym przykładem tego rodzaju dokonań jest rozdział >Historia ruchu ufologicznego w Polsce< w książce UFO nad Polską, s. 32 -54, Nolpress 1996 oraz encyklopedie, m.in. Margaret Sachs The UFO Encyclopedia, Firt Perigee Printing 1980 [tłumaczenie polskie, stron 408, czeka w archiwum KKK na krajowego wydawcę] czy też wydana w Polsce bardzo cenna praca Randalla Fitzegeralda Encyklopedia wiedzy o UFO, BRAMA 2002.

Współczesna era UFO, bo o nią tutaj chodzi, liczy sobie już bez mała 70 lat! Licząc od dnia 24 czerwca 1947 roku, ta okrągła rocznica przypadnie w dniu 24 czerwca 2017 roku! Zatem już wkrótce pojawią się  rocznicowe publikacje, w których można będzie dokonać kolejnego podsumowania, odnotować liczące się zdarzenia i osiągnięcia związane z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania związane z genezą [legendarnym, egzotycznym „napędem”] UFO, nie pomijając przy tym jakże oczywistego wpływu tego Fenomenu na historię ruchu ufologicznego; charakterystycznym rysem jest tutaj zależność występowania „fal” UFO i związany z nimi >szok kulturowy<. Wpływ ten uchodzi wprawdzie za iluzoryczny, wszak  według czynników oficjalnych „UFO nie istnieje, gdyż istnieć nie może”, dlatego też w internecie pojawia się niczym „upiór w operze’ wręcz „persona non grata” –  ale jakkolwiek wydaje się być nikły, ten wpływ  jest jednak  zauważalny i wciąż obecny… Tego faktu nie zmieni żaden z szanujących się naukowców a tym bardziej instytucja akademicka czy rządowa, które tego ani nie potwierdzą ani nie zanegują, z różnych zresztą powodów, co stanowi pożywkę dla dociekań w obszarze tzw. >teorii spiskowych<. Paradoksem jest, że te ostatnie biorą początek właśnie z faktu ukrywania istnienia UFO a co za tym idzie, manipulowania historią… To temat-rzeka, rozpisany na wiele pokoleń, kto wie czy nie do „końca świata”!

Rocznica pozostaje także faktem i dzieli ją niecały rok od kolejnej ważnej, tym razem 40-tej rocznicy incydentów z 10 maja i 27 września 1978 roku, które przyjmuje się za początek fali UFO w Polsce, z lat 1978 – 1981. Będzie zatem o czym wspominać! Szczególnie w sytuacji gdy na blogu Klubu Kontaktów Kosmicznych, w >zakładce< STUDIUM pojawia się bezprecedensowa publikacja, która w oparciu o niezaprzeczalne fakty, usiłuje wykazać autentyczność incydentu z 10 maja w Emilcinie oraz dwóch pozostałych spotkań człowieka z humanoidami w Przyrownicy oraz w Golinie. Sensacja, to mało powiedziane!

Innymi słowy, jeżeli ktokolwiek zdecyduje się na >ufologiczny maraton< imprez związanych z tą „UFO-logiczną triadą” – rysuje się szerokie pole do popisu! Przypomnijmy, że właśnie CE III w Emilcinie dało impuls do założenia Klubu Kontaktów Kosmicznych, który powstał 8 lipca 1978 roku, o czym szerzej w >zakładce< KOMUNIKATY. Tak więc, Klub istnieje i na tę okoliczność przypomnijmy sprawdzoną zasadę – tylko praca może przynieść wymierne efekty! Także w dziedzinie UFO! Treść STUDIUM dowodzi, że promowanie istnienia UFO ma przyszłość!

Zapraszamy zatem do częstego odwiedzania  blogu Klubu i wsłuchiwanie się w propozycje w sprawie organizacji wspomnianego >maratonu<, który powinien przynieść pierwsze znaczące głosy  w zakresie rzeczowej polemiki na temat treści Studium tj. zagadki pochodzenia UFO.

Wspomnienia cementują dialog i budują historię światowej ufologii!

UFO istnieją – mówią fakty!