W kolejnej >zakładce<, jak sama nazwa wskazuje, winno się dokonywać rozpoznawanie i ostateczne sprecyzowanie podstaw „ufologii” czyli dziedziny wiedzy, która jeszcze nie ma swojej nazwy. Przeznaczona jest zatem dla wszystkich chętnych, którzy chcieli by podzielić się przemyśleniami, w szczególności na temat perspektyw dalszego rozwoju wiedzy o świecie w obliczu faktu, jakim jest stała obecność UFO, co po lekturze części I STUDIUM  dla wszystkich stanie się sprawą oczywistą! Innymi słowy, poglądy wyrażane w  tej >zakładce< nie mają ograniczeń tematycznych – przyjmujemy różne punkty widzenia, z korzyścią dla rozwoju tej, naszym zdaniem, wielce  rokującej dziedziny poznania, przede wszystkim w poznaniu naukowym, a co za tym idzie, nadania bardziej konstruktywnego oblicza i dalszego  rozwoju cywilizacji Ziemian! Nazwa tej nowej dziedziny poznania może te perspektywy zdecydowanie przybliżyć, podobnie jak miało to miejsce w wypadku nazw dyscyplin naukowych takich jak >fizyka< czy >biologia<. Ten temat ściśle związany z genezą UFO – czeka dopiero na swego odkrywcę!

Podstawą dla nowej nazwy winny być dane empiryczne – wyróżniki opisujące UFO na tle zjawisk przyrody!

Zapraszamy do efektywnego współuczestnictwa w tworzeniu nowej dyscypliny wiedzy!

*

Witamy wszystkich zainteresowanych z nadzieją, że ich opinia zaowocuje nowym, bardziej obiektywnym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość w perspektywie stałej obecności UFO, które to zjawisko znakomicie wpisuje się w ekosferę Ziemi i co za tym idzie –  powstanie cywilizacji na miarę oczekiwań wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie! Budującym faktem jest bowiem to, że UFO pojawiają się we wszystkich zakątkach planety Ziemia! To już coś!

Przypominamy, że z zasady [!] blog Klubu Kontaktów Kosmicznych służyć ma jako forum dla wyrażania i wymiany opinii w poszczególnych >zakładkach<, dostępnych ogółowi Przechodniów! Krótko mówiąc, nie zamierzamy bezpośrednio uczestniczyć w tym – mamy nadzieję – nieustannym >maratonie intelektualnym<, ograniczając się jedynie do sporadycznych komunikatów. Przede wszystkim, w nawiązaniu do wyrażanych tutaj opinii! Uczyniliśmy pierwszy krok, który, mamy pewność, stwarza dobrą podstawę do rzeczowej wymiany opinii na każdy temat, nie wyłączając dla wielu wciąż kontrowersyjnej obecności Niezidentyfikowanych Obiektów Latających w naszym bezpośrednim otoczeniu – >kosmicznym siedlisku życia< jakim jest planeta Ziemia.

Zachęcamy do odwiedzin, zastrzegając, że nie udzielamy odpowiedzi na Anonimy!

Zapraszamy!