Komunikat 7

EMILCIN 1978 – Rozwiązanie zagadki – etap I.

Od chwili pojawienia się w Internecie, u progu 2017 roku, witryna Klubu Kontaktów Kosmicznych, przez okres blisko czterech lat, wielokrotnie odwiedzana, czy wręcz – jak to się określa, miała – setki polubień, to jednak jedynym śladem pobytu Przechodniów, był… odgłos, czyli stan licznika kroków, zainteresowanych bez słowa komentarza; wyjątkiem aplauzu dwóch jego członków! Jednym słowem, zero odzewu czy to na temat meritum zagadnienia UFO czy choćby nagany bądź uznania, że interes się kręci! Głównie za sprawą Andrzeja Remleina i przewodniczącego Klubu,  Krzysztofa Piechoty.

Cóż, szczególnie w tym temacie, jakim się zajmujemy liczy się nie ilość lecz jakość, czyli jak najszerszy oddźwięk społeczny – jak zawsze i wszędzie – nadzieja, że może tym razem usłyszy się prawdę czyli odpowiedź na pytanie: Skąd przybywają i czym są UFO tj. Nieznane Obiekty Latające? Wprawdzie hipotez, jak na tak, pełen niejasności temat, jest mnóstwo (ich ilość przekracza liczbę 50), czyli dość, by wreszcie można było powiedzieć dość tj. przytoczyć jeśli nie fakty, to choćby argumenty nie do podważenia. Więc jak przedstawia się obecna sytuacja na dzień dzisiejszy? Odpowiedź brzmi: TAK i NIE – ma takich zdecydowanych objawień, lecz wśród tej ,.50-tki” są i takie tezy, które trafiają w sedno zagadnienia ale… nie wyjaśniają wszystkiego! Tzn. wszystkich aspektów UFO, nie wyłączają śladów, jakie pozostawiają one w otoczeniu. To w zasadzie „pięta achillesowa” UFO-logii, lecz właśnie u progu 2021 roku i to słabo rokującej pod tym względem Polsce pojawia się argument – przyczynek jeszcze bez nazwy, ale jego myśl przewodnia, dowodzi, jaki CEL przyświecał bliskiemu spotkaniu UFO z rolnikiem Janem Wolskim z Emilcina; czyli, oto wreszcie zyskujemy konkretny ślad, na miarę dowodu, o trafności szeregu wniosków na temat genezy UFO, jakie zawiera dostępne tutaj studium >UFO-logiczny tryptyk Emilem- Przyrownica-Golina 1978 z Florydą 1952 w tle<

Sygnalizowana teza wiąże się z bliskim spotkaniem w Emilcinie, co też ma swoje znaczenie, bowiem mimo upływu ponad 40 lat od tamtych wydarzeń, tylko ten przypadek odbija się echem    w mediach, nie wyłączając Internetu, gdzie tak naprawdę, UFO traktuje się jak przysłowiowego Konia Trojańskiego! Czyli, mówiąc krótko i dosadnie… niepożądanego gościa! Bądź, w przenośni… zdobycz przynoszącą zgubę, złowrogi, niebezpieczny podarunek! Tak z reguły przywykło się traktować UFO, szczególnie w mediach głównego nurtu, bądź co bądź, Zjawiska, uznanego za „zagadkę epoki”! Aczkolwiek, choć trudno to sobie uzmysłowić, UFO od dawien dawna zagadką już nie jest i… już nią nigdy nie będzie! Zbyt wiele o tym u – lotnym fenomenie wieści, by świat mógł o niej zapomnieć! Tę właśnie prawdę pośrednio, uzasadnia Studium, gdzie padła odpowiedź bliska prawdy na temat genezy UFO! I oto, wreszcie, w sukurs przychodzi prawda dotąd skrzętnie skrywana (przynajmniej jeśli chodzi o CE III w Emilcinie 1978) – prawdziwie wyraźny „ślad” – znak, dlaczego UFO się tam pojawiło i… czym de facto jest! Bez przesady można więc powiedzieć, że jeśli nawet nie wszystko jeszcze jest dla nas oczywiste, to dowiadujemy się. gdzie kryje się…

ROZWIĄZANIE CE III Z UFO W EMILCINIE 1978 !

Nie jest to bynajmniej primaaprilisowy żart jakim była by fałszywa informacja, jaką bywa primaaprilisowa niespodzianka! Nawiązujemy do tej formy „żartu” w tym szczególnym przypadku, gdyż tak się składa, że pochodzenie tej legendy/obyczaju przypomina okoliczności, jakie towarzyszą „zagadce” UFO, a pochodzi nieprzypadkowo z Rzymu, co nie jest przypadkiem… Zważywszy na okoliczności powstania Wiecznego Miasta, na obrzeżach wpływowej w starożytności cywilizacji Etrusków, początki której sięgają… mroku powstania i upadku wielu cywilizacji wcześniejszych, bez nazwy!… Skoro tak, oceńmy więc sami znaczenie tego osobliwego zwyczaju… mówienia nieprawdy o rzeczach, będących tajemnicą Poliszynela…

» Obyczaj ten przedstawiano jako pozostałość rzymskiego święta Cerealiów obchodzonych ku czci Cerery na początku kwietnia. Wg legendy Prozerpina zbierała narcyzy na Polach Elizejskich, gdy Pluton ją porwał do Hadesu; jej matka Cerera, usłyszawszy jej krzyki, wyruszyła na poszukiwanie „głosu” lub „echa głosu” i została wyprowadzona w pole.<< – pisze W. Kopaliński, w Słowniku mitów i tradycji kultury (PIW 1991, s.930), a my uznajemy, że ów „głos” bądź „echo głosu” są to nasze oczekiwane „ślady” bądź „echo śladów” po odlocie UFO, przy czym cały koloryt tego obyczaju podkreśla jej polski wariant. Czytamy bowiem dalej, że „W Polsce już  w XVI w. uważano prima aprilis za dawny obyczaj, którego echa tak ujmuje W. Potocki w Prima aprilis 1-4 (Ogród, ale nie plewiony):

Prima aprilis albo najpierwszy dzień kwietnia,

Do rozmaitych żartów moda staro letnia.

Niejeden się nabiega, nacieszy, nas męci,

Po próżnicy, przeto go zawsze mieć w pamięci.

Czyż to nie przypomina atmosfery ciągłego szukania, bez żadnego (jak dotychczas) powodzenia, znaczenia obecności UFO? Jak za chwilę się okaże, dokumentaliści po każdej pogłosce o pojawieniu się UFO, także wyruszają, na niestety, bezowocne próby uchwycenia u-lotnej prawdy, aż wreszcie… pojawiła się upragniona jaskółka, która jeśli nie odwróci złej passy szukania powodu pojawienia się UFO, to z całą pewnością, położy kres licznym domniemaniom, jakimi w ostatnim czasie, uraczyli polską ufologię na temat… przyczyny spreparowania emilcińskiego incydentu z 10 maja 1978 roku w Emilcinie, autorzy książek o tym – jak się okazało – nazbyt jaskrawym przypadku bliskiego spotkania z UFO i jego pasażerami, który zawładnął wyobraźnią tłumu. Mam na uwadze, skądinąd ciekawe, pełne wnikliwych aczkolwiek nietrafnych pomysłów, książki *Bartosza Rdułtowskiego >Tajne operacje PRL i UFO. Emilcin 1978. Archiwa – świadkowie< (2013) i *Krzysztofa Drozda, >EMILCIN 1978. W poszukiwaniu prawdy”< (2020), lansujących hipotezę wykluczenia, jakoby autorem niecodziennego „żartu” i głośnego echa, był mieszkaniec Lublina o szczególnej predylekcji – Witold Wawrzonek, który sprokurował zdarzenie, wiedziony rzekomym upokorzeniem… Jednak okoliczności i przebieg zdarzenia, świadczą o czymś przeciwnym, mianowicie, że było ono efektem – z naszego punktu widzenia – niemożliwej w świecić, to jednak cały czas obecnej w nim, immanentnej dla energii…

REGUŁY PRZEZNACZENIA !

Zapraszamy do lektury cyklu Przegląd Refleksja i…, w trzech odsłonach, z których pierwsza nosi tytuł; EMILCIN 1978 – UFO zwierciadłem fizyki wysokich energii, w zakładce BADANIA/HIPOTEZY. Owocnej lektury!   KJP

Komunikat 5

W ślad za artykułami drukowanymi w magazynie UFO [tytuły wymienione w ramce], zamieszczanymi dotychczas w poszczególnych zakładkach – informujemy, że stanowią one kolejne rozdziały tomu pierwszego trzytomowej monografii Krzysztofa Piechoty >UFO w dziejach ludzkości. Próba retrospekcji<, z wyjątkiem jedenastego rozdziału tomu pierwszego pod tytułem >UFO – mechanizm kształtujący życie – klucz odnaleziony<, który drukowany był w magazynie Czas UFO 13/2000 – 18/19/2001, i właśnie ten rozdział – bardzo istotny z punktu widzenia obecności UFO w historii – udostępniamy zainteresowanym tematyką szeroko pojętej ufologii, w zakładce BADANIA/HIPOTEZY. Przepraszamy, że tak to wyszło, ale los płata różne figle… Ten natomiast, wielce uciążliwy, trwał wyjątkowo długo, bowiem początek monografii czyli Wstęp wraz z drugim tomem, rozpoczął się w piśmie Wizje Peryferyjne dopiero w l996 roku, podczas gdy tom pierwszy, ze względu na okrojoną tematykę, przy nieco zmodyfikowanym układzie treści – we wspomnianym magazynie UFO od września 1990 do września 1997 roku, według poniższego zestawienia w dwóch blokach publikacji, zamieszczanych na przemian pod tytułami Bliskie spotkania III stopnia w Polsce oraz Przyczynki, komentarze, hipotezy. Wprowadziło to nieco zamieszania w stosunku do podanego poniżej układu treści tomu pierwszego monografii, ale też pozwalało na wnikliwsze spojrzenie na całokształt zagadnienia, jakim wciąż pozostaje dla nas „ufologiczna kontrowersja” czyli tajemnica pochodzenia UFO i miejsce tego zjawiska w ogólnie pojętym przyrodoznawstwie w skali wręcz kosmicznej, jeśli uwzględnić wszystkie hipotezy związane z genezą UFO! Jeżeli usiłujemy głębiej wniknąć w ten wielce zagadkowy obszar rzeczywistości, odkrywany przez człowieka w trakcie dokumentowania doświadczeń z UFO, bez możności ostatecznego wniknięcia w celowość pojawiania się tych obiektów, co początkowo jawiło się badaczom jako >teatr absurdu<, te zawirowania, związane z edycją tomu pierwszego monografii można by potraktować wręcz jako >chichot losu<, często towarzyszący znawcom zagadnienia, usiłującym przeniknąć „w głąb” trzewi kosmicznej próżni, mylnie zwanej czasoprzestrzenią z uwagi na subiektywny charakter naszego instynktu poznawczego; słowa nie oddają bowiem istoty zjawisk UFO pochodzących skądinąd, właśnie z zagadkowej „pustki” kosmosu, który w istocie obecny jest wszędzie co nie jest bynajmniej pozbawione znaczenia, wartości; kłania się bozon Higgsa… Treść tego rozdziału tomu Próby retrospekcji także niesie liczne niespodzianki w ocenie tego „ukrytego” na co dzień – pełnego obrazu Universum, jakże mocno osadzonego w dziejach wciąż i wciąż odradzających się ludzkich cywilizacji… Stanie się to w pełni oczywiste i zrozumiałe, po lekturze właśnie tego ostatniego „rozdziału z kluczem”. Pozwala to zarazem wniknąć w meandry zagadkowej krainy UFO-landii, która – jak się okazuje – stanowi fragment większej całości, a jej obecność ujawnia się nieoczekiwanie w lawinowo narastającej ilości tzw. piktogramów, które pojawiają się oczywiście na wszystkich[!] kontynentach – nawet na skutych lodem Arktyce i Antarktydzie, a ich wygląd daje wiele do myślenia; agrosymbole pojawiają się na Ziemi od zawsze, o czym dowodzi, sygnalizowany na stronie Klubu Kontaktów Kosmicznych >sekretny dialog<, jaki wtajemniczeni od wieki wieków prowadzili z ich anonimowymi autorami, o czym z kolei przekonują kolejne nazwy programów >HASŁO< i po uzyskaniu „odzewu” – >GRUDGE< z bezowocnym monitoringiem tzw. Foo Figters, o których donosili piloci samolotów, a ich potwierdzeniem były echa tajemniczych obiektów na ekranach radarów. Jeżeli nauka jeszcze nie ujawnia zainteresowania tematem UFO, to dlatego, że czynią to służby wojskowe, mające o wiele pełniejszy wgląd w istniejącą rzeczywistość aniżeli tak hołubione przez akademików lunety szumnie zwane teleskopami! Lata badań wykazały, że „szkiełko i oko” już nie wystarczą, by więc sięgać w „głębsze” rejony kosmosu, których nasze zmysły i urządzenia nie są w stanie ogarnąć – pojawiły się laboratoria – akceleratory, które być może pozwolą poznać zagadkę DNA próżni. Jeśli jest to w ogóle możliwe? Niewykluczone, że jedynym skutecznym sposobem okaże się intuicja, bliska tzw. jasnowidztwu a to oznaczało by, że obecna forma szkolnej edukacji jest… stratą cennego czasu! Ba, wręcz odwracaniem uwagi ludzi od meritum zagadnienia jakim jest casus istnienia „głębi” Wszechświata! Czyli w istocie, medium okaże się pole sił czyli geneza RUCHU => „G” jak geometria światłoczułej próżni czego efektem jest obserwowana w wymiarze twardej materii krystalizacja protoenergii.

>UFO w dziejach ludzkości. Próba retrospekcji< – tom I Dlaczego Ziemia? Filozofia kontaktu.

– Tytuły rozdziałów:

 1. Bliskie spotkania z UFO w Polsce w UFO nr 3/1991; nr 4/1992, nr 1/1996;
 2. Co mówią zdjęcia i obserwacje radarowe UFO? w UFO nr 4/1990;
 3. Hipoteza o „nieswoistej percepcji” w UFO nr 1/1992;
 4. Niezwykłe zjawisko z 20 sierpnia 1979 roku w Polsce w UFO nr 1/1990;
 5. Niezwykłe zjawisko z 2 grudnia 1983 roku w Polsce w UFO nr 4/1991;
 6. Niezwykłe zjawisko z 30 czerwca 1908 roku w Rosji w UFO nr 2/1992;
 7. ”Ogniste kule ” kluczem do tajemnic UFO! w UFO nr 2,3/1994;
 8. Zjawiska świetlne – zwykła cecha NOLi w UFO nr 1/1994;
 9. Czy na pewno „goście z kosmosu ”? w UFO nr 3/1992;
 10. Pierwsza po II wojnie światowej… Fala UFO nad Polską w UFO nr 2,3/1997.
 11. UFO – mechanizm kształtujący Zycie – klucz odnaleziony w Czas UFO 2000/2001 i Świat UFO 2001/2004

Dla pełnej orientacji w meandrach dotychczasowej edycji publikacji związanych z trzytomowa monografią >UFO w dziejach ludzkości. Próba reprospekcji.<, oraz możliwości dostępu do nich oraz nabycia przez Internet – niniejszym informujemy, że licząca 5 tysięcy stron wraz z częścią graficzną praca składa się z trzech ksiąg: I. Dlaczego Ziemia? Filozofia kontaktu – omawia znaczące manifestacje zjawiska UFO, głównie na bazie dorobku polskiej ufologii po 1945 roku — była drukowana w magazynie UFO 1/1990 do 1997 roku i Czas UFO w latach 2000 – 2001; II. Dlaczego piramidy? Ludzie jak bogowie – omawia zjawisko fetyszyzmu, w tym kulturę megalitów na świecie, symbolicznie nawiązującą do zjawiska UFO – druk w periodykach Wizje Peryferyjne 1996, Czas UFO 1997 — 2001 i ‘Świat UFO 2001 — 2004. III. Dlaczego Testament? Historia pewnego buntu – nigdzie nie publikowana, w rękopisie, stanowi podsumowanie wraz z wnioskiem, że lwia część zabytków kultury z przeszłości włącznie ze sztuką XX wieku, dowodzi, iż kiedyś znano prawdę o UFO, a wiedza o tym zjawisku zajmowała poczesne miejsce w dziejach ludzkich cywilizacji; casus Atlantydy nie jest mitem lecz echem „żywej historii” rozwoju ludzkości na planecie Ziemia w Układzie Słonecznym Mleczna Droga…

Owocnej lektury! — marzec 2019 rok.

Komunikat 4

40 LAT MINĘŁO…

… jak jeden dzień, już bliżej jest niż dalej; każdy to wie… Parafraza tytułu i pierwszych słów znanej wszystkim piosenki Andrzeja Rosiewicza, trafnie wyraża okoliczności i klimat tych kilku dekad pod każdym względem szeroko zakrojonej – kolektywnej i efektywnej działalności Klubu Kontaktów Kosmicznych. Frontalny atak na tajemnice >największej zagadki epoki< przyniósł nieoczekiwanie korzystne rezultaty, o czym świadczy bogata zawartość klubowego archiwum, zawierającego materiały z całego świata. Taki wniosek narzuca się po wnikliwym przejrzeniu całego dorobku Współczesnej Ery UFO, w wyniku wszechstronnej analizy danych obserwacyjnych, udokumentowanych incydentów z UFO, które stworzyły podstawę do sformułowania, zapewne już ostatniej, jedynej uprawnionej hipotezy na temat pochodzenia fenomenu UFO!

W nawale zajęć związanych ze wzmożoną aktywnością UFO na świecie na przełomie lat 70/80-tych XX wieku, czas płynął bardzo szybko, nie dając wytchnienia od wydarzeń, które stanowiły milowe kroki na drodze coraz lepszego poznawania ukrytych zakamarków Wszechświata. Tego świata! To kolejna parafraza słów, jakie spłynęły        z najwyższego pułapu ludzkiej wyobraźni i wiedzy o tym świecie, w którym wciąż jeszcze jest tak wiele do odkrycia… Także, a może przede wszystkim w zakresie penetracji największej z tajemnic, jaką stanowi geneza życia organicznego na Ziemi, gdzie dzieją się rzeczy, o jakie trudno było by posądzać przysłowiowych >gości z kosmosu<. To oznacza, ni mniej ni więcej, możliwość, że generacja Homo sapiens nie jest jedyną ostoją życia rozumnego [intelektu jako takiego] w ziemskiej ekosferze.

Taki wniosek narzuca się po szczegółowym zweryfikowaniu danych empirycznych odnotowywanych  w trakcie kontaktu z Nieznanym, co stało się podstawą do sformułowania wspomnianej hipotezy na temat istnienia innych generacji psychozoików, istniejących obok generacji naczelnych, które absorbują uwagę człowieka, zapewne     z nadzieją, na nawiązanie przezeń bliższego kontaktu z tymi względnie wyjątkowymi formami życia, które także – na wzór znanych generacji życia na Ziemi – wpisuje się w casus wzajemnej >niepostrzegalności<! W końcu jest to cecha, która pozwoliła sformułować Teorię Względności Życia w 60. latach XX wieku, której autorem jest fizyk Adam Wiśniewski – Snerg [1939 – 1996], autor kultowej w tamtym okresie książki pod tytułem ROBOT. Teorii, której podstawy doskonale mieszczą się w ramach wcześniejszej, ogłoszonej w 1915 roku, przez fizyka Alberta Einsteina [1879 – 1955] Ogólnej Teorii Względności. Pod naporem tej ostatniej, minęło kolejne stulecie rozwoju współczesnej fizyki i oto mamy do dyspozycji dwie kompatybilne – rzeczowo i logicznie powiązane całości – tworzące nowy obraz fizycznej rzeczywistości, który w dającej się przewidzieć przyszłości, winien mieć decydujący wpływ na zmianę mentalności Homo sapiens! Co właśnie obserwujemy i wkrótce z satysfakcją – takie winno być nastawienie szczególnie młodego pokolenia naukowców – zaakceptujemy!

Właśnie minął 2012 rok i oto – generacja Homo sapiens staje przed kolejną barierą >nieswoistej percepcji<, która wyznacza obszary wzajemnej >niepostrzegalności< między poszczególnymi generacjami Życia na Ziemi, którą przyjdzie kroczyć człowiekowi na fali kontestacji obecnego systemu norm obyczajowych, jakie w dobie cyfryzacji języków i nawyków z wolna ustąpią nowej mentalności, co pociągnie za sobą zmianę jego dotychczasowej tożsamości!…

Zmiana systemu – dotychczasowych reguł, wyznaczających układ społeczno-polityczny na świecie – będzie nieodzowna!

Stanie się faktem dokonanym!

Ile czasu to zajmie i jak potoczą się wydarzenia? Historia uczy nas, że nie potrwa to dłużej jak 104 lata, tyle bowiem trwa cykl biocenozy Układu Słonecznego, liczony miarą zjawisk przyrodniczych w ramach 52-letniego okresów, jakie wyznacza podwójny kalendarz Majów, epigonów mędrców poprzedniej cywilizacji ludzkiej o zasięgu globalnym! Co z kolei przedstawia architektura kompleksu budowli w Gizie, w północnej Afryce. Dzięki takim Świątyniom Wiedzy o świecie, wiemy dziś, że należy być przygotowanym na cykliczne przesilenia, które następują płynnie, w okresie dekady od chwili iniekcji, jakie zachodzą w rytmie 52-letnich okresów w ziemskiej ekosferze, co ostatnio miało miejsce w latach 1908 – 1960 – 2012, o czym traktowały publikacje >Casus „tunguskiej eksplozji”< [UFO 2/1992] i >Pierwsza po II wojnie światowej… Fala UFO nad Polską< [UFO 2,3/1994], dostępne na stronie Klubu Kontaktów Kosmicznych w zakładce OBSERWACJE.

W oczekiwaniu na ostateczne efekty obecnego przesilenia po 2012 roku, jakiego należało by po 104 latach [1960- 2064] oczekiwać, w wyniku zmian w świadomości człowieka – bynajmniej nie za sprawą działalności bioinżynieryjnej kosmitów, jak uważa Erich von Daniken, któremu sekunduje w Polsce, w książkowym dekalogu na miarę XXI wieku Igor Witkowski, śląc kolejne „instrukcje przebudzenia” – implikowanych koniecznością dziejową, kreślonej nieuchronnymi etapami zmian w biocenozie Ziemi, o czym nieodmiennie sygnalizują ludzkim pokoleniom inne generacje istot rozumnych [w domyśle – UFO] – polecamy niżej wymieniony blok publikacji, który jednym umożliwi zapoznanie się i głębsze wniknięcie w specyfikę logicznej aktywności tego Zjawiska o cyklicznym charakterze, innym zaś – bardziej doświadczonym w tej materii odbiorcom uświadomi nieuchronność następstw, jakie niesie dla ludzkości stała aktywność UFO na Ziemi. Bowiem…

Fakty mówią – UFO istnieje !

Co wytrawny znawca zagadnienia, francuski astrofizyk Jacques Vallee potwierdza jednoznacznie w niewyszukanym motto:

Oni byli tutaj zawsze. Razem z nami.

Zawartość bloku publikacji:

1978 – 1981

      40 – lecie

Polskiej Ufologii

Zakładka >OBSERWACJE<

> Fala UFO nad Polską 1978 – 1981 w trzech odsłonach <

 1. Obserwacje dzienne z Ernestowa i okolic – 20 sierpnia 1979 roku.
 2. Niebezpieczne spotkania w przestworzach – 22 kwietnia 1984 rok.
 3. Od CE III w Sztumie – 9.IX.1979 do CE III w Linówku – 19.IV./1984 rok.

Aneks 1 >Sekretny dialog< – forma komunikacji pomiędzy generacjami życia na Ziemi.

Aneks 2 >Nieznajomy z Ogrodu Saskiego< – 11.XI.1981.

          1947 – 2017
70 – lecie
Współczesnej Ery UFO

 Zakładka >HIPOTEZY/BADANIA<

 1. Historia badań Niezidentyfikowanych Obiektów Latających.
 2. Badania za obopólnym porozumieniem stron?

Zakładka >HIST0RIA<

 1. Klub Kontaktów Kosmicznych. Kuluary ufologii stosowanej.

Lipiec 2018

Zapraszamy

KOMUNIKAT OKOLICZNOŚCIOWY 3 – ZJAZD

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD UFOLOGICZNY

pod egidą Klubu Kontaktów Kosmicznych, na okoliczność 70. rocznicy Współczesnej Ery UFO na świecie oraz 40. rocznicy powstania ruchu ufologicznego w Polsce – upływających w dniu 24 czerwca 2017 i w dniu 8 lipca 2018 roku .

» Mamy więc za sobą fakty – same w sobie istotne i ważne jako punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Potwierdzane licznymi spostrzeżeniami obserwatorów, odpowiadające wymogom logiki, sensowne i uporządkowane wewnętrznie „zachowanie” się NOLI, w obecności których niejednokrotnie pojawiają się nieznane nam bliżej istoty, w wysokim stopniu uprawdopodabnia tezę, że omawiane zjawisko jako całość, powinno posiadać wysoko zorganizowany charakter, ściśle określony zespół cech właściwych zjawisku, za którym stoi obecność istot rozumnych, powinien Jednocześnie wskazywać, że ich działalność przynajmniej w pewnym zakresie jest przemyślana. (…) W następstwie braku dostępu do obiektu naszych badań, wysoce prawdopodobna i możliwa do przyjęcia prawidłowość pojawiania się NOLi i związana z tym działalność obcych istot, winna stanowić punkt wyjścia dla prowadzenia działalności badawczej. «

Powyższy cytat pochodzi z ostatniego rozdziału książki >UFO nad Polską< i zarazem nawiązuje do kluczowych informacji, jakie uzyskano na podstawie analizy >incydentów< z UFO w ramach studium >UFO-logiczny tryptyk Emilcin-Przyrownica- Golina 1978 z Florydą 1952 w tle<. Ujawnione w obu pracach fakty zdają się potwierdzać wniosek, że przy dochodzeniu odpowiedzi na temat genezy badanego Zjawiska należy kierować się kanonem, który kieruje naszą uwagę na rozstrzygnięcie podstawowej kwestii, jaką jest miejsce UFO w ogólnie pojętym przyrodoznawstwie. Nie wyłączając przy tym zagadnienia podstawowego, jakim pozostaje pochodzenie Universum czyli szeroko pojęta fizyka kosmosu! Kierując się powyższymi wskazaniami, precyzujemy tym samym temat V Zjazdu, co sygnalizowano już w treści Komunikatu 2, mianowicie:

Czym jest źródło energii tj. UFO, w świetle towarzyszących im zjawisk fizycznych w planetarnym refuglum, jakim jawi się Układ Słoneczny wraz z istniejącymi w jego obszarze generacjami życia.

Poszukujemy odpowiedzi na temat swoistych enklaw życia planetarnego we Wszechświecie, którego podstawowymi komórkami są galaktyki – skomplikowane układy gwiezdne => fizyczne megaobiekty! Taki jest cel zasadniczy, którego raczej nie osiągniemy w najbliższym czasie, na co wskazują mierne wyniki doświadczeń w dziedzinie fizyki wysokich energii. Musi istnieć inna droga do celu, czego dowodzą „incydenty z UFO”. Dlatego też, jakkolwiek V Zjazd rozpocznie się w ściśle ustalonym momencie – jego końca nie sposób dziś wskazać, nawet orientacyjnie. Mamy tego świadomość lecz bynajmniej, nie zraża nas to przed podjęciem wyzwania -V Ogólnopolski Zjazd Ufologiczny może trwać nieskończenie długo! Ważne jest natomiast, by skutecznie zbliżyć się do postawionego w tytule celu – rozwikłania „największej zagadki epoki” czyli poznania dynamiki UFO – horyzontu „głębi” próżni czyli źródła energii materii gwiazdowej tj. genezy Galaktyk!

Dlatego ważne jest, by prace badawcze oprzeć na danych obserwacyjnych i temu winna służyć skuteczna koordynacja prac w Klubach oraz osób zainteresowanych wyjaśnianiem zagadki UFO. Z uwagi na zróżnicowany zakres napływających informacji oraz – przynajmniej chwilową – niemożność zintegrowania ich w spójny schemat, wskazujący kierunek poszukiwań, na obecne potrzeby, zostały one podzielone na cztery poniższe grupy; nie można wykluczyć, że właśnie w tych ostatnich tj. w. piktogramach czyli geometrycznych ! symbolach – tkwi odpowiedź na postawione w tytule pytanie.

W zakresie podstawowych danych – faktów, musimy uwzględnić przede wszystkim tzw. >ufologiczne niezmienniki< przy z gruntu oczywistym aksjomacie => UFO poruszają się wyłącznie w radiacyjnej przestrzeni, przy czym materia, a w istocie energia, z jakiej takie one są „zbudowane” – jest przenikliwa. Reasumując, prace badawcze / koncepcyjne analizy należy porządkować, w ramach poniższych danych podstawowych, pamiętając, że za tymi „informacjami” skrywają się niewzruszone zasady czyli określona dynamika UFO:

1. NIEZMIENNIKI UFO
2. ZDJĘCIA UFO
3. ŚLADY, ODDZIAŁYWANIA UFO
4. AGROSYMBOLE

Powyższe podyktowane jest wnioskami, jakie płyną z analizy zdarzeń przywołanych w treści studium >UFO-logiczny tryptyk…<. W związku z tym, V Zjazd będzie przebiegał dwutorowo:

Referaty tj. indywidualne wystąpienia merytoryczne (przyczynki, opinie] w wybranym temacie, winny bazować na faktach empirycznych, wynikających z danych obserwacyjnych UFO. Warunkiem wzięcia udziału w Zjeździe jest przysłanie do Klubu nazwiska i tytułu referatu do dnia 31 grudnia 2017 roku włącznie. Tytułem wyjaśnienia – wcześniejsza znajomość autorów i tytułu referatów, pozwoli nam w dalszej perspektywie, na sprawne precyzowanie kolejnych przedsięwzięć w ramach ruchu ufologicznego w Polsce. Natomiast ostatecznym terminem nadsyłania i druku referatów w ramach V Zjazdu będzie data 30 kwietnia 2018 roku. Po tej dacie, ewentualne prace będą drukowane w zakładce BADANIA/HIPOTEZY.

Drugim przedsięwzięciem, tym razem z zasady zespołowym, będzie gromadzenie i wymiana w/w danych obserwacyjnych w ramach kompletowania informacji w zakresie w/w punktów 1-2-3-4. O postępach w tym zakresie będziemy sukcesywnie informować w zakładce V ZJAZD. Liczymy, że zaproponowany zakres prac oraz forma współpracy, mająca na celu uporządkowanie ruchu ufologicznego w kraju, znajdzie pełną aprobatę, natomiast końcowym efektem organizacyjnym tego przedsięwzięcia stanie się – taką mamy nadzieję – powstanie Wspólnoty Ufologów Polskich >DIALOG<.

Ewentualne pytania prosimy kierować do naszej skrzynki pocztowej.

*
Niniejszym otwieramy V Ogólnopolski Zjazd Ufologiczny.

Zapraszamy do lektury inauguracyjnego tekstu z okazji 70 rocznicy Współczesnej Ery UFO w zakładce HISTORIA, życząc wielu wrażeń oraz owocnych przedsięwzięć – podejmowania śmiałych wyzwań w trakcie uczestnictwa w imprezie.

KOMUNIKAT 2

Poniższa wiadomość przeznaczona jest dla wszystkich żądnych wiedzy o świecie, przede wszystkim dla osób, które zapoznały się z treścią części pierwszej Studium. Zgodnie z zapowiedzią w „od autora”, w części pierwszej przeanalizowano przebieg kolejnych etapów zdarzenia w Emilcinie, wskazując, że było to zjawisko realne – przypadek zetknięcia człowieka z UFO, jakich wiele odnotowano w odnośnej literaturze faktu! Reakcje świadków, zarówno tego incydentu z UFO, jak i wszystkich pozostałych, potwierdzają, że tego typu zajścia w rodzaju dalekich i bliskich kontaktów z UFO oraz humanoidalnymi istotami, dowodzą istnienia [wbrew potocznej opinii – dobrze znanych naukowcom] zjawisk fizycznych z obszaru rzeczywistości niedostępnej człowiekowi na co dzień – takie też winno być założenie badań, które winny doprecyzować miejsce UFO w naturze rzeczy [przyrodzie].

Skąd pochodzi i czym w istocie jest źródło energii czyli UFO – wymaga ustalenia w trakcie prac badawczych!

Część druga opracowania, biorąc za podstawę przywoływane zdjęcia Zjawisk, dowodzi, że w istocie wykracza ono poza utarte schematy myślenia o świecie, jednoznacznie wskazując, że nauka o kosmosie czyli kosmologia, a wraz z nią historia powszechna znana z opracowań akademickich, wspólnie podążają krętymi drogami, nie dostrzegając wielu zagadnień z obszaru, którego istnienie jest świadomie pomijane bądź też wymowa szeregu faktów jest po prostu przeinaczana! Nawet, jeśli dzieje się tak z uwagi na brak dostępu do obiektu badań, to w ostatecznym efekcie umysł ludzki, bo przecież nie tylko kwestie czysto poznawcze – sprowadzony zostaje na manowce; rozum zostaje zepchnięty w sferę mitu, którego prawdziwości – według znawców zagadnienia – nie trzeba udowadniać empirycznie, co kłóci się z rozsądkiem. Czy tak być powinno!?

Tymczasem, nie wdając się w zawiłe peregrynacje, za sprawą oczywistego faktu, jakim pozostaje niewątpliwie adoracja śladów obecności UFO [strona 43 część I], poprzestańmy przy stwierdzeniu, że chcąc przywrócić temu Zjawisku należne znaczenie oraz miejsce w naukowym obrazie przyrodoznawstwa – nie narzucając przy tym zainteresowanym tymi, bądź co bądź trudnymi zagadnieniami, żadnych sztywnych reguł, w tym hipotezy autora w części II – chcemy zachęcić wszystkich bez wyjątku Przechodniów, ze szczególną atencją dla ich nietuzinkowej wiedzy, do własnych przemyśleń na bazie zawartych w części pierwszej wyników analizy bliskich spotkań z UFO. Nie będzie przesadą stwierdzenie w tym miejscu, że wśród zainteresowanych, którzy odwiedzą witrynę Klubu Kontaktów Kosmicznych, będą zwolennicy różnych hipotez na temat pochodzenia UFO i zapewne podejmą oni wyzwanie, tj. wytrwale podążą własnymi ścieżkami przez tajemnice UFO-landii. Innymi słowy, wszystkim chętnym, którzy podejmą wyzwanie, umożliwiamy w ton sposób, mówiąc oględnie – złapać głęboki oddech, oto bowiem, dzięki kultowej książce Zbigniewa Blani-Bolnara >Zdarzenie w Emilcinie<, nie zapominając przy tym o jakże bogatym w fakty incydencie z Florydy, nadarza się wyjątkowa okazja uchwycenia punktu zaczepienia, który umożliwi nie odkrycie ale przynajmniej doprecyzowanie sposobu wykorzystania źródła energii, która ujawnia swą moc poprzez, z naszego punktu widzenia – wyjątkowy status dynamiki Niezidentyfikowanych Obiektów Latających! Nie wyłączając humanoidów czyli rzekomych kosmitów, istot poruszających się wyłącznie w przestrzeni [aksjomat ufologii]. Jest to niewątpliwie źródło energii ogólnie tj. w każdej chwili i miejscu – dostępne [chodzi wszak o potencjał próżni => pole sił[!], co pozwoliło by wreszcie rozwiązać jeden z węzłów gordyjskich cywilizacji o profilu technicznym, i zarazem przestawienie zwrotnicy ludzkich dziejów! Celem jest –

wejście w nowy obszar ludzkiego poznania -> pojmowania świata „od wewnątrz”!

W tym miejscu warto raz jeszcze zaakcentować, że w przypadku układu UFO = ZIEMIA, mamy do czynienia z dwoma elektromagnesami – źródło energii pola magnetycznego w istocie znajduje się poza tym układem! Innymi słowy, należy wziąć pod uwagę możliwość istnienia niezależnego pola energii, jakim może być zapomniana idea istnienia przestrzeni eteru, nie jako substancji lecz pola sił! Na tę okoliczność polecamy lekturę artykułu zamieszczonego w zakładce NAUKA A UFO, Blake Taylora >Niech żyje eter! – Rewolucja kopernikańska w dziedzinie magnetyzmu! [NEXUS 1/2017, s. 36 – 39]. Szczególnie istotne wydają się być wnioski zawarte w rozdziałach „elektrostatyka i dynamika eteru” oraz „wyjaśnienie indukcji” -> UFO jako „agregat” pól magnetycznych tj. wirów eteru wyjaśnia zarówno obroty „wirów” Jana Wolskiego jak i „falowanie dachu” Adama Popiołka; >Odpowiedź – jak pisze Blake Taylor – zawiera się w jednym słowie – ciśnienie!<

Przyjmując za dobry prognostyk tryumf eteru nad próżnią kosmiczną, która – co już wiemy – pusta nie jest – warto też przyswoić sobie nowatorskie spojrzenie na obiecującą hipotezę z obszaru nauki, o czym z kolei traktuje zamieszczony w Scientific American 1/2017, s. 34-39 artykuł Lindy T. Elkins-Tauton >Kolizyjny Układ Słoneczny<, tj. z gruntu odmienny sposób powstawania podstawowych „cegiełek” naszego układu planetarnego czyli planet => elektromagnesów. Ta nieoczekiwana idea geologa planetarnego specjalizującego się w ewolucji planet typu ziemskiego, zdaje się świadczyć, że nie trzeba będzie długo oczekiwać na konieczność[!] zrewidowania od początku wielce kontrowersyjnego poglądu w kwestii Wielkiego Wybuchu, który rzekomo zapoczątkował powstanie Wszechświata galaktyk – tworów na wskroś elektromagnetycznych, o czym autor Studium >UFO-logiczny tryptyk…< pisze w części II tego epokowego opracowania…

Pamiętając o powyższych zastrzeżeniach, trzeba mieć również na uwadze zasadniczy, bardzo istotny fakt, mianowicie, że zajmując się „inżynierią próżni” tj. polem energii eteru, wkraczamy w obszar sił natury o wartościach energii nieosiągalnych przy obecnym stanie ziemskiej techniki, a tym bardziej możliwości ich kontrolowania, jak to ma miejsce w przypadku Zderzacza Hadronów czyli przywoływanego w innym miejscu nierychliwego „elektromagnetycznego torusa” LHC! Paradoksalnie, naukowcy bardzo dobrze o tym wszystkim wiedzą i dlatego… niewiele mówią o szczegółach tych przedsięwzięć, bardziej licząc na cud aniżeli sprawdzoną metodę dochodzenia do Teorii Jednolitego Pola, jak to ma miejsce podczas manifestacji UFO w poziomie klasycznym. Warto więc próbować – wszak UFO istnieją, a ich moc tkwi nie w ilości energii lecz w jej jakości! Incydenty z UFO na Florydzie i w Emilcinie należy przenicować na wskroś, w poszukiwaniu odpowiedzi na temat natury [cech] energii, jaka za tym fenomenem stoi! Oddziałując na ludzką świadomość, wydaje się ona być z nią wręcz tożsama! Należy zatem zrobić wszystko, by móc nawiązać z nią bezpośredni i stały kontakt!

Punktem wyjścia dla wszelkich dociekań winien być podkreślony fragment na stronie 34, zaś kierunek jednoznacznie wskazują tzw. niezmienniki ufologiczne; patrząc na wizualizacje [s.14-15] pod kątem występowania niewyobrażalnych wartości sił, a może wręcz przeciwnie – efektu ich zaniku w wyniku syntezy [postulowana przez Alberta Einsteina Wielka Unifikacja] – trzeba wykazać się niebywałą wyobraźnią! Rachunek matematyczny tym razem może całkowicie zawieść! Trzeba znakomicie wczuć się w stereomechanikę „głębi” geometrycznej próżni -> prześledzić zachodzące pod jej wpływem zmiany wiązań wewnątrzatomowych, które wciąż pozostają wielką niewiadomą, skutecznie umykając intuicji poznawczej człowieka; intuicja podpowiada, że takich zmian w atomach materii, można upatrywać w „obudowie” UFO! Te wszystkie niewiadome czekają na swego odkrywcę. Kto wie, czy w efekcie rzetelnego podejścia do zagadki UFO, kolejni badacze tego fenomenu w niedalekiej, dającej się przewidzieć przyszłości, nie znajdą się wśród areopagu geniuszy – zdobywców prestiżowej Nagrody Nobla! Dla tej ostatniej, wielu uczonych, poświęcało z reguły całe życie… Wzorem Nicolae Tesli – warto próbować, gdyż na dziś stanowi to jedyną szansę wzniesienia się ponad podziałami, co z kolei umożliwi radykalną poprawę kondycji ludzkiej cywilizacji na miarę kosmiczną! Trzeba dociec, gdzie i jak uzyskać źródło energii, z jaką mieli styczność zarówno harcmistrz na Florydzie czy Jan Wolski w Emilcinie.

Dzięki wskazanym przez nie faktom – światowa ufologia stoi przed konkretnym i rzeczywistym wyzwaniem!

*

Chcąc zapewnić uzyskanie w miarę solidnych podstaw wiedzy na temat efektów manifestacji UFO, nie wyłączając ulotnych oraz trwałych śladów ich obecności w wokółziemskiej przestrzeni, zachęcamy wszystkich, którzy mają okazję dopiero teraz zapoznać się z rzetelną informacją na temat zagadek UFO, by sięgnęli do roczników edycji ufologicznych z lat 90. XX wieku oraz odnośnej literatury na świecie, przede wszystkim do rodzimego kwartalnika UFO, wydawanego przez Agencję NOLPRESS w Białymstoku, który ukazywał się w latach 1990-2005, zwracając uwagę przede wszystkim na zamieszczone w nich prace autora Studium >UFO-logiczny tryptykc; dotyczy to szczególnie dwóch sztandarowych tekstów, które są dostępne w zakładce OBSERWACJE:

>Zjawiska świetlne – zwykła cecha UFO< – UFO nr 1/1994, s. 38-47;

>Ogniste kule kluczem do tajemnic NOLi< – UFO nr 2,3/1994, s. 12-37 i s. 3-28.

Omawiają one przebieg obserwacji UFO w trakcie tzw. „fali” z lat 1978 – 1981 w Polsce, omówionych także w książce >UFO nad Polską< [wyd. Agencja NOLPRESS, 1996], gdzie zawarto pełny przekrój tych niekonwencjonalnych wydarzeń czyli wyczerpujące zestawienia danych obserwacyjnych, wraz z wykazami obejmującymi wszystkie tego typu zdarzenia znane z terenu Polski – do 1946 roku włącznie 74 pozycje z podaniem źródła opisów oraz Współczesnej Ery UFO tj. od 1947 do 1989 roku, ogółem 536 pozycji; ukazuje ona w pełnym świetle największą zagadkę epoki, jaką jest obecność UFO w świecie. Pierwsza pozycją w tym zestawieniu jest publikacja zatytułowana >Ufonauci w Przyrownicy i Golinie<, UFO 1/1991, przedstawiająca przebieg tych dwóch bliskich spotkań, będących dopełnieniem >UFO-logicznego tryptyku…<.

Warto podjąć ten wysiłek nie tylko z racji zbliżających się następujących po sobie w krótkim odcinku czasu, aż trzech znaczących rocznic, związanych z wydarzeniami, jawiącymi się jako milowy krok w rozwoju nie tylko polskiej ufologii:

 • 24 czerwiec 2017 – 75 rocznica Współczesnej Ery UFO
 • 10 maj, 27 wrzesień 2018 – 40 rocznica CE III w Emilcinie-Przyrownicy-Golinie
 • 8 lipiec 2018 – 40 rocznica powstania Klubu Kontaktów Kosmicznych oraz ruchu ufologicznego w Polsce. Na tę okoliczność Klub Kontaktów kosmicznych na swoim blogu zorganizuje V Ogólnopolski Zjazd Ufologiczny, tym razem w Internecie.

Jedyną pożądaną wartością na świecie, nadającą sens istnienia rozumu, jest rzetelna wiedza czyli prawda, które winny być ostoją każdej cywilizacji istot rozumnych we Wszechświecie!

Taka wiedza gwarantuje pewność, że człowiek nie zboczy z jedynej pożądanej drogi rozwoju życia na Ziemi!

– marzec 2017 –

KOMUNIKAT 1

Wraz z zakończeniem w bydgoskich FAKTACH druku ogłoszeń związanych z działalnością Klubu Kontaktów Kosmicznych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, przy cyklu redaktora Lucjana Znicza – Sawickiego >Goście z kosmosu?<, zerwane zostały liczne więzi nie tylko między jego członkami ale jakże cenna praca poszczególnych Kolegiów, np. tłumaczy literatury obcojęzycznej, zespołu tworzącego album zdjęć UFO czy też zespołu ekspertów, którzy obecnie, z pewnością wnieśli by doń wiele cennych wniosków i znaczących uzupełnień,  w zakresie szeroko pojętej ufologii – w oparciu o jakże cenne ślady obecności UFO w historii, o czym świadczą licznie zamieszczane w Internecie zdjęcia tych obiektów!

W związku z powyższym apelujemy o nawiązanie z nami kontaktu przez  wszystkich, wciąż aktywnych członków Klubu Kontaktów Kosmicznych [wszak Klub cały czas istnieje, o czym piszemy w innym miejscu] oraz,  mamy nadzieję – licznych Przechodniów, którzy odkryją tę nietuzinkową witrynę i  zapragną wnieść swój wkład w rozwój nowej dziedziny wiedzy, która wciąż czeka na swoją – adekwatną do treści – nazwę! Można do nas pisać na stronie KORESPONDENCJA bądź na adresy pocztowe, podawane przy nazwiskach członków Klubu w FAKTACH.

Informujemy, że cztery pierwsze zakładki tj. Komunikaty, Studium, Obserwacje i Kroniki UFO przeznaczone są wyłącznie na materiały sygnowane przez Klub Kontaktów Kosmicznych (dotyczy także prac nadesłanych i akceptowanych przez ekspertów do zamieszczenia w witrynie klubu). Wpisów na temat zamieszczonych w wyżej wymienionych zakładkach materiałów, prosimy dokonywać w zakładce Badania i Hipotezy, która została przeznaczona dla wszystkich osób, które zamierzają brać czynny udział w dokumentowaniu i propagowaniu wiedzy na temat „incydentów” z UFO.

Pozostałe trzy zakładki tj. Nauka a UFO, Historia oraz Przyczynki nie związane bezpośrednio z badaniami „incydentów” z UFO, pozostają otwarte na wpisy w zakresie tematyki, których dotyczą, co sygnalizują zamieszczone pola tekstowe.

Korespondencję przeznaczoną wyłącznie do naszej wiadomości, prosimy zamieszczać w skrzynce.

Zapraszamy do szerokiego zaktywowania wiedzy o świecie, zamieszczając swoje przemyślenia na tematy związane z UFO.