BADANIA, HIPOTEZY

Chcąc zawęzić pole hipotez i teorii na temat UFO [dotychczas powstało około 50 hipotez, w większości bezzasadnych, w całkowitym oderwaniu od danych empirycznych, odnotowywanych w trakcie obserwacji UFO], wystarczy dokładnie rejestrować w terenie przebieg >incydentów< z udziałem UFO, nie pomijając żadnych [!] ze zgłaszanych /wynikających z przebiegu zdarzenia wyników obserwacji, a ich ewentualne pominięcie winno mieć mocne uzasadnienie merytoryczne. Tak najkrócej można scharakteryzować sens i potrzebę zajmowania się badaniem zjawiska >niezidentyfikowanych obiektów latających< [UFO], tj. zdarzeń/zjawisk, które nie znajdują uzasadnienia/wyjaśnienia w kategorii znanych zjawisk przyrodniczych tj. wykraczają poza utarte definicje i poglądy naukowe na istniejącą rzeczywistość czyli znane fakty empiryczne.

Konieczność zajmowania się UFO postuluje sama nauka, gdyż z posiadanych informacji wynika, że nasza wiedza to zaledwie 3% istniejącej rzeczywistości fizycznej! Jednym słowem, o otaczającym nas świecie wiemy tyle, co nic! Można by wręcz powtórzyć za Sokratesem >wiem, że nic nie wiem<. Od tamtego czasu, mimo upływu ponad dwóch tysięcy lat gromadzenia informacji o świecie – prawda o nim wciąż nam umyka, nie znamy ani jego genezy czyli początku ani obecnego zawansowania ewolucji energii/stanu istnienia – nie wspominając już o perspektywach jego dalszego rozwoju. Mówiąc wprost: Wciąż nie wiemy, z jakim świecie żyjemy; jaka jest jego struktura, a co za tym idzie – nasza tożsamość! Wciąż balansujemy pomiędzy wiarą a wiedzą!

Te perspektywy, rzecz ciekawa, wykazał na wskroś dobitnie polski fizyk Adam Wiśniewski-Snerg w Jednolitej Teorii Względności Życia, dowodząc, że Wszechświat to nic innego jak doskonale wyważona drabina coraz to doskonalszych generacji Bytu! Innymi słowy, istnienie, bycie, spełnia jakiś oczywisty postulat, którego nie znamy lecz skłaniamy się ku temu, że świat jest pochodną bliżej nieznanego Źródła, Absolutu! Dotychczasowe wyniki obserwacji UFO zdają się jednoznacznie wskazywać, czym owo „tchnienie” źródła jest w istocie!

W związku z powyższym, zważywszy na obecny stan nauki, której kondycja nie zadowala nawet naukowców – badanie fenomenu UFO, podobnie jak wielu innych zjawisk przyrodniczych, staje się wręcz potrzebą chwili! Warunek ten będzie spełniony, jeśli do zagadnienia UFO podejdziemy bez uprzedzeń, z uwagą i… nieodzowną dozą zwykłej ludzkiej ciekawości świata! Ważne, by ustalenia na temat UFO opierały się na mocnych, przewidywalnych podstawach fizyki! Czyli, wracamy do początku, do potrzeby rzeczowego podejścia do faktu, że UFO istnieje, co dziś, z uwagi na liczne zdjęcia i filmy – nie ulega już żadnej wątpliwości!

Praktyka dowodzi, że doświadczony badacz UFO, w trakcie dokumentowania incydentu z UFO, winien wykazać się sporą dozą wyobraźni wspartej wiedzą – inicjatywą, co warunkuje dokładną ocenę przebiegu zdarzenia z udziałem UFO! Rzecz w tym, że te ostatnie z reguły „sięgają” poza granice percepcji zaskoczonego obserwatora, który często nie jest w stanie odnotować wszystkich zaistniałych okoliczności, jakie towarzyszą obecności UFO w środowisku…

Tu wkracza rasowy badacz UFO, w celu  poszukiwania nowych danych empirycznych!

Takowe istnieją i czekają na swoich odkrywców!